Pri založbi Primus je izšla knjiga z naslovom:

ORGANSKI SPOMIN, avtorice Jolande Kraner

Knjiga je pri nas na voljo. Cena: 22 €. Za naročila nas lahko kontaktirate.

 

 

PREDSTAVITEV DRUŽINSKEGA CENTRA KAIROS

Družinski center Kairos je zasebni neprofitni zavod. Ustanovljen je bil leta 2005 z namenom nuditi strokovno terapevtsko pomoč družinam, parom in posameznikom v čustveno-duševni stiski in pomagati k izboljšanju kakovosti življenja.

K razumevanju in reševanju nastale problematike poskušamo pristopiti čim bolj celostno. Terapevtski pristop je zelo integrativen. Temelji na relacijsko-družinski terapiji, skupaj z ostalimi znanji o človeku in družbi.

 

VIZIJA

Na Družinskem centru Kairos si prizadevamo:

  • za človeka, njegovo zavedanje sebe – lastne identitete, osebnostno rast in celostni stik s seboj;
  • za iskanje in razvoj osebnih potencialov;
  • za pomoč pri hoji iz ujetosti v nespoštljive odnose, sisteme, okolja, da posameznik dobi moč, da jih lahko razmeji;
  • za »ravnanje hrbtenice« – vračanje dostojanstva po travmah, zlorabah, nasilju;
  • za prepoznavanje in razrešitev nefunkcionalnih vzorcev vedenja;
  • za osveščanje pred raznimi oblikami zlorab in učenju spoštovanja v osebnih odnosih;
  • za strokovno pripravo na partnersko, skupno življenje;
  • za strokovno spremljanje zakonskih skupin;
  • za strokovno rast terapevtov in delavcev v socialnem varstvu z nudenjem individualne in skupinske supervizije.

 

KAIROS - IME

Stari Grki so v svojih zapisih poznali dva pomena časa: kronos (gr. κρόνος) in kairos (gr. καιρός). Kronos je čas, ko se stvari samo nizajo ena za drugo, brez pravega reda in smisla, nekako »prazen« čas. Kairos pa je ravno nasprotje tega, saj pomeni kakovosten čas, v katerem se dogajajo spremembe. Kairos kliče k budnosti in pogumu, je simbol delovanja v pravem trenutku.

 

LOGOTIP

Logotip predstavlja moškega, ki drži žensko, žena-mati drži otroka. Simbol rok, ki držijo in dajejo varnost. Je dobra popotnica za življenje, če so te »nosili v svojih rokah«. V tebi je občutek varnosti in miru. Lahko zaupaš, raziskuješ in ustvarjaš, skratka živiš. Brez strahu in travm. Če pa ni bilo teh rok, pogrešaš varnost in v svoji zmedi in negotovosti vedno znova iščeš te »roke«, to da bi te nekdo »nosil«, razumel in pomiril, ter bi bilo vse na svojem mestu. Oba, moški in ženska, čuvata in ščitita otroka, novo življenje. Roke so tiste, ki držijo in dajejo varnost. Moške roke žensko, ženske – materine roke otroka. Roke kot simbol varne navezanosti, zaupanja, miru in ljubezni.

 

TERAPEVTI

Terapije vodijo specialisti zakonske in družinske terapije:

  • mag. Jolanda Kraner, spec. zdt., supervizorka z licenco Socialne zbornice Slovenije, ustanoviteljica, praticienne - servante du jeu de peindre, inštruktorica TRE 1.stopnje