BITI NA TERAPIJI

Ob vstopu v terapevtski proces se posameznik sreča z raznimi vprašanji, pričakovanji, dilemami, odločitvami. Najprej se vzpostavi zaupanje med terapevtom in uporabnikom, ki je temelj za nadaljevanje procesa v smeri razumevanja in vrednotenja nastale problematike ter notranje rasti. Včasih uporabnik pride v terapevtski proces samo z določeno simptomatiko, npr. tesnobo, telesnimi senzacijami ... vendar pri obravnavi ne ostanemo le pri tem, ampak gremo vedno iskat ozadje tega, tistega, kar je skrito v globini človeka in skozi simptome prihaja na površje. Tukaj terapevt pomaga posamezniku pri iskanju tesnejšega stika s seboj, tako na telesni, čustveni, kognitivni in duhovni ravni. To je posamezniku v pomoč, da postane spet »iz enega kosa«, da ovrednoti svojo preteklost, vidi sedanjost in lahko naredi v svojem življenju spremembe, odločitve, da preseže blokade, ki ga ovirajo, da bi živel tako, kot si želi. S tem tudi lažje prevzema odgovornost zase.

Kot pomoč pri terapiji lahko napravimo tudi:

  • izdelavo genograma;
  • prikaz prehojene poti življenja z vrednotenjem posameznih dogodkov, obdobij;
  • pregled preteklih odločitev v življenju in vzrokov, ki so vplivali nanj;
  • prepoznavanje različnih vzorcev vedenja, stila navezanost;
  • sistemski oris razmer, razširitev zornega kota pogleda;
  • odkrivanje vloge in odgovornosti posameznika pri celotni problematiki;
  • soočenje z dejstvi o sebi, »kako gledam nase, kako me vidijo drugi«.